Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Udělujete tímto souhlas firmě HFG, se sídlo Sobotín 118, IČ: 64110451, zapsané v Městský úřad Šumperku, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

• jméno a příjmení

• název společnosti

• e-mail

• telefonní číslo

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem marketingových účelů, zasílání emailů a obchodních nabídek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba. Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny.

 

3. Uchovávat je budeme pro účely: zasílání obchodních sdělení, ukládání vašich nákupních preferencí, ukládání cookies. Osobní kontaktní údaje (email, telefon) našich uživatelů a klientů využíváme za účelem šíření sdělení týkajících se pouze našich vlastních služeb.

 

4. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: pro cílení reklamy, zasílání obchodních sdělení. Každý uživatel může cookies ve svém prohlížeči zakázat.

 

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje firmy HFG, Sobotín 118, 78816.

 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem a v případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době firma nevyužívá. Žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely.

 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 

• vzít souhlas kdykoliv zpět,

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

• na přenositelnost údajů,

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Žádost je možné zaslat emailem na info@jajsem.eu

 

Přejít nahoru