Pojetí lásky

Náhodné vztahy. Vztahy na jednu noc. Co nám to přináší do života? Nejsou to spíše jen bolestná rána, když se probudíme a pak vzpomínáme „co jsme to vlastně udělali“? K čemu tyto zkušenosti?

Tyto vztahy pramení z neochoty přiznat si tu skutečnost, že „nic, než láska na světě není“. Tedy, i když zažíváte takovéto vztahy, jsou to vztahy, vedoucí vás na cestě k poznání – že „nic, než láska na světě není.“

Proto, ač se děje, co se děje … vše je láskou. Jen formu – prožitek lásky – si určujete vy sami.  Je to na vás, jakou formu lásky si přejete zažívat. Pokud si přejete zažívat lásku tělesnou, lásku příhodnou pro jeden okamžik … jakoukoliv formu lásky – je to jen na vás.

TO NEDOSTATEK PROŽITKU LÁSKY UVNITŘ SVÉHO SRDCE NUTÍ VÁS PROŽÍVAT LÁSKU V TĚCHTO PODOBÁCH ZNOVA A ZNOVA.

Jakmile si uvědomíte, že lásku v srdci nemůžete ničím nahradit, žádným tělesným prožitkem, žádným rychlým uspokojením, pak teprve poznáte, že láska je a láskou zůstává jen tím, co ze srdce – čistého prožitku srdce – pramení. Pouze láska prožívaná na těchto pocitech vám může dát to, po čem tolik toužíte – prožitek čisté lásky k sobě sama. Skrze tento prožitek můžete prožít i lásku k druhému člověku – skrze prožitek lásky k sobě sama – prožijete to, po čem toužíte – ČISTÝ LÁSKY CIT!

Nejde o to zpochybnit to, co prožíváte – uspokojení tělesných potřeb, okamžiky napětí, naděje … To vše je součástí vašich prožitků. Ovšem to, po čem skutečně toužíte, je právě tento čistý lásky cit k sobě sama, jenž sdílíte v čistotě srdce k druhému člověku.

To je to, co čem všichni lidé ze srdce toužíte a proto také hledáte uspokojení v rychlých vztazích – dostanete však pouze kapičku toho, co můžete skutečně dostat, pokud budete prožívat skutečnou  – plnou – lásku k sobě i k druhému člověku.

To se nazývá čistou láskou – MILUJI SEBE SAMA STEJNĚ, JAKO JEHO/JI!

A tak to je milí přátelé. Tak to je!

Úryvek z připravované knihy: Láska partnerská – pokračování knihy „Láska srdce“

Jak najít vhodného partnera?

Se kterým bude každý, kdo partnera hledá, šťastný a spokojený celý život, naplněný láskou a nebude již toužit po nikom jiném?

Iluzí je a iluzí stále v lidském pokolení zůstává, že je něco neměnné. Že lidé se nemění! Opakem však stále sebe klamete!

Lidé se mění! A to vždy!

Každá okolnost a každá zkušenost na vaší cestě vás dělá zkušenějšími, tudíž jinými než předtím. Nelze si myslet, že to, že si vyberete pro život jednoho člověka, bude pro vás pro celý váš život dostačující a motivující k vnitřnímu růstu.
Pokračovat ve čtení →

Jaký bude rok 2018 z pohledu vývoje lidstva?

Jakým směrem se bude lidstvo ubírat a jakými tématy se bude zabývat? Čeho se třeba se v roce 2018 vyvarovat a čemu naopak věnovat více pozornosti?

Purple Dock Evening

Rok 2018 bude plný zvratů. Bude jako na houpačce. Pocity euforie se budou střídat s velkými propady. Je to tím, že lidstvo spěje rychle vpřed ve svém vývoji (týkající se emocionálního i mentálního nastavení), tento zrychlený vývoj pro lidstvo znamená také zrychlené příležitosti, které mu pomáhají v růstu. Lidé se budou více zabývat sami sebou, budou vnímavější pro svoje skutečné potřeby a tím se bude hodně uvolňovat i pomoc pro skutečně potřebné lidi.
Pokračovat ve čtení →

Zranění způsobená slovem

V partnerství obzvláště zraňují v bolesti vyřčená slova, která zasáhnou druhého jako šíp vystřelený z kuše. Proč se toto děje? Co tím lidé sledují? Čeho chtějí dosáhnout? Tyto slova, která člověka pak bolí dlouhou dobu ne-li celý zbytek života.

fasor tavasz valentin virágzó fa

Tyto slova, vyřčená z lásky ke druhému člověku, jsou zastíněna bolestí, jež se po vyřčení v člověku rozvine.

Tyto slova, ač to tak nevypadá, jsou i přesto projevem nejvyšší lásky.
Pokračovat ve čtení →

Jak žít bez partnera?

Jak žít bez partnera?

Pokud chci nového partnera do života, chci lásku ve svém životě zažívat a přitom nikdo takový není „na obzoru“? Jak žít mezitím, než takový partner přijde? Mám takového partnera cíleně hledat? Zkoušet to znovu a znovu, zda zrovna takový bude ten pravý nebo prostě jen čekat a doufat?

fantázia montázs valentin virágmező

Ani nečekat, ani nedoufat…

To, co máte dělat, je žít naplno každý den!


Pokračovat ve čtení →

Osobní channeling na téma sebelásky

Součástí knihy je i můj osobní channeling na téma sebelásky, kde jsem se dotazovala, jak jsem na tom já se svojí sebeláskou. V rámci prvních objednávek nabízím zákazníkům možnost takovýto channeling si nechat zaslat. Ne vždycky je channeling tak inspirující pro všechny. I ten můj v knize je prostě jen pro mě informace, jak na tom jsem. Tato paní však obdržela channeling, který může inspirovat všechny. Čtěte srdcem. 🙂

Milá Leni, Tvoje sebeláska nezná omezení, však to co Ti brání v prožívání nejvyšší lásky, je Tvoje přesvědčení, že tomu tak není.

Jsi bytostně přesvědčena, že láska srdce není možná, že je to něco, co je příliš těžké k pochopení.
Pokračovat ve čtení →

Láska partnerská

Ptala jsem se, jak by měla vypadat láska partnerská mezi lidmi. Dostává se ke mně spousta protichůdných informací a dogmat o tom, co láska mezi lidmi je, jak by měla vypadat, co by měla naplňovat. Mísí se to spolu s tím, jak jsem byla vychována, co vidím kolem sebe a jaký já žiji partnerský život. Zajímalo mě, co je ta pravá láska mezi lidmi. Jako vždy, dostala jsem informaci, kterou jsem nečekala, která mě odzbrojila v plném rozsahu. Očekávala jsem návod, jak v partnerství fungovat, abych tohoto dosáhla. Chtěla jsem mít jasno a chtěla jsem dle toho jednat. Dostala jsem odpověď, která změnila celý můj pohled na partnerskou lásku. 

Láska partnerská, mezi mužem a ženou, mezi dvěma lidmi, jak by měla vypadat? Jaká by měla být? Co by měla představovat?

  1. Nijak
  2. Nijaká
  3. Nic


Pokračovat ve čtení →

Homeopatická konzultace – platby

 Konzultace je nyní nutné platit předem na účet. (EET)

Objednejte si konzultaci v e-shopu a zaplaťte dle instrukcí.

Poté vám bude nabídnut termín setkání.

Při storno platbě 7 dní předem je vratná 100% částka, 3 dny předem 50% z částky. Při omluvě dva dny předem nebo v den konání se již částka nevrací. Pokud vám v návštěvě zabrání vážné důvody, domluvíme se. Jsme jenom lidi :).
Pokračovat ve čtení →

Objednejte si knihu spolu s osobním channelingem.

 

K objednané knize nabízím krátký osobní channeling na téma lásky srdce, tedy sebelásky pro osobu, jíž je kniha určena.

Na požádání napíši do knihy věnování.

Nabídka platí pro prvních třicet objednávek a při platbě předem.

Napište si  o channeling ve zprávě v objednávce.

HFG

Ukázka z knihy

  1. Které okolnosti mi zabránily otevřít se sebelásce?

Sebeláska přichází na svět s vámi, s vaším narozením. S inkarnací vaší duše. Vaše duše vás  miluje natolik, že vás nechá prožívat cokoliv, co si na Zem přinesete. Vaše duše je laskavá a trpělivá. Vše, co si přejete zažít, jakými zkušenostmi projít, vše je vám dopřáno. To, že zažíváte zkušenosti, které jste si vybrali, není nedostatkem sebelásky, naopak. Je to projev VAŠÍ NEJVYŠŠÍ LÁSKY K SOBĚ SAMA.

VY TÍMTO PROŽÍVÁTE LÁSKU K SAMA SOBĚ KAŽDÝ, KAŽDIČKÝ DEN.

Tím, že si dopřáváte takový život, jaký jste si vybrali. Tak jak si ho přejete žít. Možnosti sebelásky jsou tímto nepřeberné.

Konflikt nastává ve chvíli, kdy se z nějakého důvodu rozhodnete, že to, CO JSTE SI VYBRALI NA ZEMI ZAŽÍT, už najednou nechcete. Pak nechcete tak – nějak neustále zažívat nepřízeň osudu, ne-ideální rodiče, partnera, prostředí, ve kterém žijete… .


Pokračovat ve čtení →