Co to je Ájurvéda?

Ájurvéda je jednou z nejstarších holistických léčebných věd na světě. Jedná se o tradiční staroindický zdravotnický systém, jehož cílem je dosáhnout rovnováhy mezi tělem, myslí a duchem za účelem podpory zdraví, prevence a léčby nemoci.

Vznikla v Indii kolem roku 6000 př.n.l., během védského období, a byla předávána z generace na generaci prostřednictvím ústní tradice, z dokonalého mistra na jeho žáka. Některé z těchto znalostí byly zdokumentovány před několika tisíci lety a jsou stále dostupné.

Slovo Ájurvéda je odvozeno ze dvou sanskrtských slov:

Ayu“ – což znamená „život“ a „životaschopnost“

Veda“, což znamená „věda“ nebo „znalost, moudrost“

Aayushah vedah Ayurvedah“ Význam slova Ájurvéda je tedy „věda o životě“, „znalost života“ nebo „znalost délky života“. Ájurvéda je považována za Upaveda Atharva Veda1.

Obecným významem ayu je schopnost života, ale význam je víc než to. Ayu je prý spojením těla, duše, mysli a smyslů. „Koexistence těla, duše, mysli a smyslů“ je tedy ayu. Znalosti, které pomáhají udržovat integritu a soužití těchto čtyř bez jakýchkoliv překážek v podobě nemoci nebo poškození, se nazývá ájurvéda.

Ájurvéda tak tím, že poskytuje komplexní znalosti o preventivních a léčebných aspektech medicíny, pomůže chránit integritu řetězce těla, duše, mysli a smyslů, které tvoří nás, náš život.

Slovo veda je odvozeno od kořenového termínu „vid“ – znamená „vědět“. Tento výraz vid má mnoho významů.

 • Vid jgnane – znát a rozumět

 • Vid labhe – získat

 • Vid aishavarye – vylepšit nebo obohatit

Když aplikujeme tyto významy na Ayu a snažíme se porozumět slovu Ájurvéda jako celku, učíme se, že „věda“, která pomáhá člověku poznat a porozumět délce života tvořící spojení těla, duše, mysli a smyslů, získat kvalitativní a kvantitativní schopnost žít a obohatit život člověka, pokud jde o zdraví a pohodu, se nazývá ájurvéda.

Tedy:

Ájurvéda se nazývá věda, která pomáhá získat znalosti o složkách, které tvoří život nebo délku života, pochopit kvalitu a kvantitu života, umožňuje člověku obohatit jeho délku života a získat dlouhověkost.

Druhy Ayu – délka života

Ájurvédu lze také definovat na základě těchto typů délky života:

 • Hita Ayu – výhodný život

 • Ahita Ayu – nevýhodný život

 • Sukha Ayu – šťastný život

 • Dukha Ayu – mizerný život

Ájurvéda je pojednání, ve kterém byly rozpracovány prospěšné a neprospěšné aspekty čtyř typů délek života, tj. výhodná, nevýhodná, šťastná a mizerná délka života a kvantita a kvalita délky života.“

Charaka.

Čtyři cíle života

Člověk potřebuje během svého života splnit čtyři cíle:

 • Dharma – chovat se při konaní správně

 • Artha – tvorba bohatství a všech dobrých věcí

 • Káma – konání příznivé pro sebe, svou rodinu a komunitu, ve které žije

 • Moksha – zaměření na osvobození ze začarovaného kruhu života a smrti a konání skutků v souladu s dosažením spásy.

K dosažení těchto cílů života potřebuje člověk dobré zdraví a dlouhověkost. Ájurvéda a kázání související se zdravím a životem zakotvená v jejích písmech umožní člověku vést zdravý a dlouhý život. To mu umožní dosáhnout čtyř cílů života a učinit jeho život smysluplným. Ájurvéda tedy umožňuje člověku dosáhnout svých životních cílů, které se nazývají „purušarthy“.

1 jedna ze čtyř Véd, nejstarších písemných dokumentech vysvětlující vědu a společnost


Přejít nahoru